“Täpiline lugu või 101 dalmaatsia koera” kell 10:30