Kaie Kõrbi Balletistuudio kevadkontsert “Balletipärlid”.